Huren » FAQ Slotstraat Kruiningen

Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie over de sloop en nieuwbouw in de

Slotstraat, Kruiningen

 

Uw contactpersoon:

 

Marjolein

Marjolein van de Weijgert, medewerker Klant & Omgeving.

U kunt haar bereiken via mvandeweijgert@renbwonen.nl of 0113-396400.

 

 

Meest gestelde vragen:

Financieel

Wat is de huurprijs van de nieuwe woning?

De huurprijs voor uw nieuwe huurwoning is nooit meer dan de huurtoeslaggrens. In 2015 bedraagt deze grens € 710,68 per maand. Op www.toeslagen.nl kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

 

Als de nieuwe huur hoger is, komt R&B
Wonen dan tegemoet in die hogere huur?

Mogelijk. Als de huur voor uw nieuwe woning hoger is dan de huur voor uw huidige woning kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage  huurgewenning. Die bijdrage duurt drie jaar. Bij de berekening van de bijdrage wordt rekening gehouden met een eventuele (hogere) huurtoeslag en met een drempel van € 50,00 per maand vanwege lagere stookkosten en een hoger comfort. Hiermee rekening houdend bedraagt de bijdrage in het eerste jaar 60%, in het tweede jaar 40% en in het derde jaar 20% van het verschil. Onze medewerker Klant & Omgeving helpt u bij de berekening van de bijdrage.

 

Als ik tijdelijk gebruik moet maken van een wisselwoning, wat is dan de huurprijs van die wisselwoning?

De huur voor een eventuele wisselwoning is gelijk aan de huur voor  uw huidige woning. Van een dubbele huur is dan geen sprake.

 

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor de kosten van verhuizen en (her)inrichten?

Ja. Voor de verhuiskosten en de herinrichtingskosten geldt een genormeerde vergoeding van in totaal € 5.857,- (peildatum 2015). Als u tijdelijk van een wisselwoning gebruik moet maken bedraagt de extra vergoeding € 1.125,-.

 

Hoe zit het met huurtoeslag?

Voor het berekenen van de huurtoeslag is de huurprijs,  het jaarinkomen en uw persoonlijke situatie van belang.  Het maakt uit of u alleenstaand bent of dat er sprake is van een huishouden met meer personen. De rijksoverheid maakt voor het bepalen van de huurtoeslag  onderscheid in drie leeftijdscategorieën: jonger dan 23 jaar, tussen 23 en 65 jaar, of ouder dan 65 jaar. U kunt aan de hand van uw eigen situatie een proefberekening maken op www.toeslagen.nl.

 

Krijg ik een vergoeding voor een zelfaangebrachte voorziening?

Nee. Wel heeft u in sommige gevallen de mogelijkheid om een zelf aangebrachte voorziening  mee te nemen.

   

Krijg ik verhuiskostenvergoeding als ik na de peildatum niet verhuis naar een huurwoning van R&B Wonen?

Ja.

 
Technisch

Ik heb zelf asbesthoudende materialen (zoals bijvoorbeeld zeil, golfplaten) aangebracht. Moet ik die zelf verwijderen?

Nee. Wij laten deze materialen op onze kosten door een gecertificeerd bedrijf verwijderen om besmettingsgevaar en de daarbij hoog oplopende saneringskosten te voorkomen.

 

 

 
Organisatorisch

Wanneer moet ik mijn woning verlaten?

Dat is afhankelijk van het project. Onze medewerker Klant & Omgeving neemt daarover tijdig contact met u op.

Uiterlijk twee weken voor de datum dat uw oude huurwoning wordt gesloopt moet u die woning hebben verlaten. In die periode worden de aansluitingen voor gas, water en elektriciteit  afgesloten.

Hoe moet ik mijn woning opleveren bij het einde van de huur?
 

Alle losse inventaris dient u mee te nemen. Vloerbedekking (laminaat, zeil en zachte vloerbedekking) mag u laten liggen.

 

Waar moet ik tijdelijk wonen?

In een andere huurwoning of in een wisselwoning. Maakt u tijdelijk gebruik van een andere huurwoning, dan heeft u het recht om in aanmerking te komen voor de nieuwbouwwoning. Maakt u gebruik van een wisselwoning dan heeft u de plicht om te verhuizen naar een nieuwbouwwoning. In een tijdelijke huurovereenkomst zijn de individuele afspraken opgenomen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de medewerker Klant & Omgeving.

 

Wie verhuist mijn inboedel?

Uzelf. Ter vergoeding van die kosten ontvangt u de (genormeerde) vergoeding voor verhuis- en herinrichtingskosten. Zie hiervoor vraag 4.

 

Hoe zit dat met nutsvoorzieningen en verzekeringen?
 

Die dient u zelf op te zeggen.

Wie is mijn aanspreekpunt bij R&B Wonen?

De Medewerker Klant & Omgeving. Op www.renbwonen.nl kunt u zien welke medewerker dit is.

Wat moet ik zelf allemaal regelen?

Alles omtrent de verhuizing (verhuisberichten, abonnementen, gemeente, bank, huurtoeslag, belasting, energieleverancier, huurboiler etc…)

 

Waar staat de wisselwoning?

Wij zetten ons er voor in om in de buurt van uw huidige woning een wisselwoning beschikbaar te stellen.

 

 Moet ik mijn abonnementen (Gas, water en licht, verzekeringen, internet, etc…) overzetten naar de wisselwoning.

Ja.

U dient hier dezelfde zaken voor te regelen als bij een reguliere verhuizing.

 

Waar laat ik mijn inboedel?

U dient zelf voor eventuele opslag van uw inboedel zorg te dragen. R&B Wonen faciliteert dit niet. (er worden geen opslagcontainers beschikbaar gesteld).

 

Kunnen we een kar lenen voor de verhuizing?

Ja.

Er is een dichte en een open aanhanger te leen bij R&B Wonen. Deze kunt u digitaal reserveren op www.renbwonen.nl.

 

Worden er afvalcontainers beschikbaar gesteld tijdens de verhuizingen?

Het is gebruikelijk dat we een afvalcontainer beschikbaar stellen wanneer de nieuwbouw wordt betrokken.

Bij verhuizing naar de wisselwoning wordt geen afvalcontainer beschikbaar gesteld.

 

 Kan ik tijdens de bouwperiode blijven parkeren in de straat?

De situatie is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, vindt u het antwoord op www.renbwonen.nl.

 

 
Tuin

 Hoe tref ik mijn nieuwe tuin aan?

Die wordt geëgaliseerd en vrij van puin opgeleverd. (helemaal leeg en vlak)

Wat u aan beplanting en of bestrating van de huidige tuin wilt behouden, dient u zelf te verwijderen en mee te nemen.

Moet ik zelf mijn huidige tuin leeghalen? (bomen, hagen, grote struiken, bestrating)

Nee.

Alleen de beplanting en/of bestrating die u wilt meenemen dient u zelf weg te halen.

 

Wat wordt door R&B Wonen bestraat?

Een pad naar de voordeur, achterdeur, berging en een terras.

Moeten we zelf de erfafscheiding (schutting, groen, etc) plaatsen?

Ja.

Moet ik  mijn “ZAV” in de huidige tuin verwijderen? (bijvoorbeeld tuinhuis, schuur, serre, patio, veranda etc…)?

Nee.

 

 
 
Verhuur 

Krijg ik voorrang op andere huurwoningen van R&B Wonen?

Ja u krijgt voorrang op de reguliere woningzoekende.

Daarbij hebben degene met de oudste peildatum voorrang, vervolgens de langst wonende in uw straat/fase.

Moet ik ingeschreven staan om in aanmerking te komen voor een woning?

 

Ja, op dezelfde manier als de reguliere woningzoekende op www.zuidwestwonen.nl. Indien gewenst helpt de medewerker Klant & Omgeving u bij de inschrijving.

Wat als de buren op dezelfde woning reageren?

De langst wonende in uw straat/fase gaat voor.

Kan ik, als mijn tijdelijke woning bevalt, daar vast blijven wonen?

 

Met de medewerker Klant & Omgeving kunt u bespreken of dit mogelijk is.

Moet ik perse terug in de nieuwbouw gaan wonen?

 

Nee, maar u zult dat wel bij de acceptatie van de tijdelijke woning aan moeten geven.

Wie bepaalt op welke plaats ik in de nieuwbouw terugkom?

U (maar wel afhankelijk van de voorrangsregels)

 
 Nieuwbouw (algemeen)

Wanneer weet ik hoe de nieuwe woningen eruit komen te zien, zodat ik een keuze kan maken of ik terug wil wonen in de nieuwbouw of ergens anders?

 

De meest actuele gegevens vindt u op www.renbwonen.nl.

Kan ik op voorhand al aangeven welke (extra) voorzieningen, bijvoorbeeld voor zorg, ik in de nieuwe woning nodig heb?

 

Individuele verzoeken kunt u aanvragen bij de medewerker Klant & Omgeving.

Wordt er ook iets gedaan met de omgeving van de woning, bijvoorbeeld de veiligheid of aanwezigheid van winkels?

 

Voor specifieke vragen over de omgeving kunt u terecht bij Gemeente Reimerswaal.

Wordt ik tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw?

 

Ja. Dit gebeurt via een digitale nieuwsbrief en via deze website.

Hoelang duurt de bouw?

Een planning van het traject vindt u binnenkort op www.renbwonen.nl.

 

Is er een maquette van het project?

Nee. Zodra de eerste woningen gereed zijn in Kwadendamme (Borsele), krijgt u de mogelijkheid om hier te gaan kijken.

 

Wat is het adres van de woningen?

Straatnaam en postcode blijven in bijna alle gevallen gelijk. De nummering zal aangepast worden om dat er vaak minder woningen terugkomen dan dat er worden gesloopt.

 

Wat is de perceelgrens?

De perceelgrens vindt u binnenkort op de kavelindeling op www.renbwonen.nl.

 

 

Managementondersteuning: een onmisbare schakel bij klantgerichte dienstverlening “Managementondersteuning: een onmisbare schakel bij klantgerichte dienstverlening”