Huren » Huur opzeggen/wijzigen

Huur opzeggen

Als u uw huurovereenkomst wilt opzeggen, kunt u het formulier huuropzegging invullen. Het is ook mogelijk om de huur op te zeggen per e-mail (info@renbwonen.nl) of schriftelijk. Tussen de datum van uw huuropzegging en de datum dat uw brief of e-mail door ons ontvangen is, moet minstens één maand zitten. De huur kan op elke dag van de maand opgezegd worden, dus niet alleen per de eerste dag van de maand.

Bijvoorbeeld: u wilt de huur per 5 oktober opzeggen. U dient er dan voor te zorgen, dat de opzegging uiterlijk op 5 september door ons wordt ontvangen. Wij vragen u om, als er een datum van huuropzegging is bepaald, de huur zo spoedig mogelijk op te zeggen, zodat wij met de woning kunnen gaan adverteren. In verband met eventuele overname van zaken in de woning, is dit ook voor u van belang.

Nadat de huur is opgezegd, gaan we na of u de woning bij het einde van de huur op de wijze achterlaat, zoals dit volgens de geldende opleveringsnormen vereist is. In de huurovereenkomst staan de rechten en plichten zoals deze voor u, als huurder, geregeld zijn. Aanvullende informatie over de richtlijnen van het opleveren van de woning vindt u in de folder woning verlaten.pdf

huur opzeggen 

 

Verhuurdersverklaring

Indien u de huur bij R&B Wonen op wilt zeggen en elders een woning wilt gaan huren, heeft u (mogelijkerwijs) een verhuurdersverklaring nodig. Deze verklaring, waarbij in uw dossier wordt bekeken of u geen overlast heeft veroorzaakt en u steeds tijdig heeft betaald, kunt u per e-mail opvragen bij de medewerker Klant & Omgeving (info@renbwonen.nl).

 

Medehuurderschap


Een medehuurder is iemand die met de hoofdhuurder van de woning samenwoont, daarmee ook een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en bovendien door ons als medehuurder geregistreerd is. Echtgenoten en geregistreerde partners zijn automatisch medehuurders, als ze ook echt in de woning wonen. Voor medehuurderschap bij andere samenlevingsvormen (samenwonen met of zonder samenlevingscontract, ouder/kind-relaties, broer- en/of zusrelaties) moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden. Informeer hiernaar bij onze medewerkers Klant & Omgeving per e-mail of via 0113-396400.


Bent u medehuurder, dan heeft u huurbescherming, maar bent u ook verantwoordelijk voor de betaling van de huur. Met andere woorden: u heeft dan dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt, bijvoorbeeld door echtscheiding, of komt te overlijden, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder. De medehuurder hoeft dan de woning dus niet te verlaten.

Een verzoek tot medehuurderschap of een andere wijziging in de huurovereenkomst kunt u schriftelijk of per email via info@renbwonen.nl bij ons indienen.

 

Begeleiding op locatie bij toewijzing van nieuw opgeleverde woningen “Begeleiding op locatie bij toewijzing van nieuw opgeleverde woningen”