Huren » WOZ beschikking

WOZ-beschikking voor huurders: heeft bezwaar maken zin? 

Sinds oktober vorig jaar is het nieuwe woningwaarderingsstelsel van kracht. Hierin is geregeld dat de WOZ-waarde van sociale huurwoningen voor ongeveer 25% meetelt bij de berekening van de maximale huurprijs. Daarom ontvangen huurders van onze huurwoningen dit jaar van SaBeWa een WOZ‑beschikking. De meeste woningen van woningcorporaties zijn sociale huurwoningen. Voor huurders van die woningen is mogelijk om bij SaBeWa bezwaar te maken tegen de vastgestelde waarde van de woning.

Bezwaar maken
Huurders kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. Dit heeft alleen zin in de volgende gevallen:
•  Als de WOZ-waarde in de beschikking te hoog is. Bijvoorbeeld doordat de woning is vergeleken
    met woningen in de buurt die er niet op lijken of als de oppervlakte van de woning te groot is
    ingeschat.
•  Als de huidige huur op of dichtbij de maximale huur ligt. Een bezwaar kan ertoe leiden dat de huur
    niet verder omhoog gaat.
•  Als de maximale huurprijs door een lagere WOZ-waarde onder de huidige huurprijs komt te liggen.
    Huurders hebben dan recht op huurverlaging.

Heeft bezwaar maken zin?
Woningcorporaties vragen gemiddeld 70% van de maximale huurprijs. De maximaal mogelijke huurprijs zal hierdoor meestal ruim boven de feitelijke huurprijs liggen. In die gevallen heeft het geen zin om bezwaar te maken. Een verlaging van de vastgestelde waarde van de woning zal dan niet leiden tot een verlaging van de huur.

Berekenen maximale huurprijs
Op de website van de Huurcommissie kunnen huurders berekenen wat de maximale huurprijs van hun woning is.

Managementondersteuning: een onmisbare schakel bij klantgerichte dienstverlening “Managementondersteuning: een onmisbare schakel bij klantgerichte dienstverlening”