Onderhoud » Planning groot onderhoud

Vanuit ons strategisch voorraadbeleid maken wij jaarlijks de planning voor de woningen, waar wij groot onderhoud gaan uitvoeren. Momenteel is er geen planning beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laudie Bal, 0113-396400.

 

Onderhoudsbeleid

 

Wij vinden het belangrijk dat onze woningen voldoen aan een bepaalde basiskwaliteit. Dit houdt in dat de woningen goed onderhouden zijn en voldoende wooncomfort bieden. Om deze basiskwaliteit te kunnen bieden, is het van belang dat er regelmatig onderhoud aan de woningen wordt uitgevoerd. Bij het uitvoeren van het onderhoud vervangen we elementen en bouwonderdelen, waar nodig.

 

Wij kiezen bij groot onderhoud en renovatieprojecten voor een cyclisch proces. Dit betekent dat de levensduur van de verschillende componenten bepalend is voor de beslissing voor het onderhoud. Binnen onderhoudsprojecten wordt vanaf nu ook sterker gekeken naar de investering versus de levensduur(verlenging). Vervangingen worden niet meer eerder gedaan, omdat we 'toch in het huis aan het werk zijn'. Met andere woorden, er worden geen onderdelen meer vervangen, die het einde van hun economische levensduur nog niet gehaald hebben. Het gaat erom mensen passende huisvesting te bieden met een goede prijs-kwaliteit verhouding en zo min mogelijk overlast te creëren. Hierbij wordt, zoals we dat noemen, gefaseerd onderhoud uitgevoerd, dat past binnen het strategisch voorraadbeleid.

 

Voor het onderhoud aan verschillende onderdelen van de woning, zoals het vervangen van kozijnen, dakgoten etcetera, is de huurder verplicht zijn of haar medewerking te verlenen, maar daarnaast hebben huurders ook keuzevrijheid om onderdelen niet te laten uitvoeren, mits het technisch mogelijk is. Dit betekent dat keukens, badkamers en toiletten alleen vervangen worden als de u hiermee instemt. Wij stellen de klant centraal.

 

Er ontstaat vaak verwarring over diverse begrippen die gebruikt worden voor onderhoudswerkzaamheden. R&B Wonen hanteert hierbij de volgende definities:

 

Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud is onderhoud dat periodiek aan woningen wordt uitgevoerd. Het is planmatig omdat het van te voren is gepland en in een (meerjaren)onderhoudsschema is gezet. Voorbeelden: schilderwerk aan de buitenzijde van de woning, het onderhouden van dakbedekking, vervanging van keukens, mechanische ventilatie en badkamers. Het Sociaal Plan is niet van toepassing op deze werkzaamheden en wij vragen geen huurverhoging.

 

Groot onderhoud

Bij groot onderhoud gaat het om herstel of het vervangen van delen van de woning omdat de levensduur verstreken is (het is versleten), waarbij uw wooncomfort gelijk blijft. Er is hierbij vaak sprake van verschillende planmatige onderhoudswerkzaamheden die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het Sociaal Plan is hierbij niet van toepassing en wij vragen geen huurverhoging. Wel passen we de in het Sociaal Plan genoemde vergoedingen toe.

 

Renovatie

Renovatie is hetzelfde als woningverbetering. Het gaat hierbij om het herstellen en gedeeltelijk vernieuwen van de woning door veranderingen aan te brengen of door de woning te vergroten, waardoor deze weer bruikbaar wordt volgens de huidige maatstaven en normen. Het Sociaal Plan is hierbij van toepassing en we mogen huurverhoging vragen. Om de renovatie uit te kunnen voeren, dient 70% van de bewoners in een aaneengesloten bouwwerk/-blok met de renovatie akkoord te gaan. Voorbeelden zijn: vergroten douche, andere indeling woning, aanbrengen isolerende maatregelen (w.o. kozijnvernieuwing).

 

Bij het uitvoeren van onderhoud is het van belang dat we goede afspraken maken met u als huurder over de uit te voeren werkzaamheden. Het Sociaal Plan, dat we hebben opgesteld in samenwerking met HVRB, dient als basis voor deze afspraken. Sociaal plan

 

 

Managementondersteuning: een onmisbare schakel bij klantgerichte dienstverlening “Managementondersteuning: een onmisbare schakel bij klantgerichte dienstverlening”