Bosburg, Yerseke:...

Donderdag, 30 Juni 2016

In Yerseke heeft R&B Wonen het voornemen om op de locatie Bosburg 15 zelfstandige appartementen met een gemeenschappelijke ruimte voor Zeeuwse Gronden en 16 huurappartementen voor eenpersoonshuishoudens te realiseren.  

Om realisatie van de nieuwbouw mogelijk te maken dient het huidige bestemmingsplan te worden herzien. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan zal in september ter inzage worden gelegd.

Op donderdag 7 juli a.s. om 19.30 uur wordt er een informatieavond georganiseerd in het Kerkelijk Centrum ‘De Haven’ (Dreef 6, Yerseke).

Het progamma:

19.30u - Opening/welkom door wethouder Jaap Sinke

19.40u - Stedenbouwkundig ontwerp door Pieter de Graaf (R&B)

20.00u - Bestemmingsplan door Filip van Gurp (RAB)

21.15u - Vragenronde met Jaap Sinke, Jan van Blarikom(Zeeuwse Gronden) en Erik Dutour Geerling (R&B)

21.25u - Afsluiting door Jaap Sinke

 

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden voor de informatieavond bij Pieter de Graaf, projectmanager bij R&B Wonen, via pdegraaf@renbwonen.nl of 0113-396 473.

 

Overig nieuws

Nieuws Archief