Geen huurverlaging bij R&B

Woensdag, 30 September 2015


Met ingang van 1 oktober 2015 treedt een nieuw woningwaarderingsstelsel in werking. Met dat stelsel kunnen de punten en de maximale huur van een huurwoning worden berekend.

In het nieuwe stelsel speelt de WOZ-waarde van een huurwoning een rol bij het berekenen van de punten en de maximale huur. Die WOZ-waarde bepaalt voor ongeveer 25% de hoogte van de huur.

In het oude woningwaarderingsstelsel was de WOZ-waarde van de woning niet van belang, maar werden er punten toegekend voor de woonvorm en de woonomgeving.

De media melden nu dat er kansen bestaan dat huurders recht hebben op huurverlaging. 

R&B Wonen heeft berekend wat de effecten zijn van de overgang van het oude naar het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Als een zittende huurder nu een hogere huurprijs zou betalen dan wat volgens het nieuwe woningwaarderingsstelsel is toegestaan, dan zou die huurder van ons een huurverlaging hebben gekregen.

Bij het verhuren van onze woningen streven naar een huur die is gebaseerd op 75% van de maximale huur. Door die ruimte van 25% heeft de overgang naar het nieuwe stelsel voor onze huurders geen gevolgen. R&B Wonen heeft geen huren die voor huurverlaging in aanmerking komen.

Overig nieuws

Nieuws Archief