Groencontract sw-bedrijven

Donderdag, 15 Januari 2015

Sociale werkvoorzieningsbedrijven aan de slag voor groenonderhoud Zeeuwse huurwoningen

De Zeeuwse sociale werkbedrijven verzorgen vanaf januari 2015 het groenonderhoud voor de Zeeuwse woningcorporaties. Op dinsdag 13 januari tekenen de Zuidhoek, Dethon, Betho, Orionis Walcheren en de samenwerking van Zeeuwse woningcorporaties, ZuidwestSamen, op officiële wijze een contract voor het groenonderhoud in de komende vier jaar. Met deze samenwerking kiezen de corporaties voor een goed en maatschappelijk verantwoord onderhoud van hun groenvoorziening. Op basis van dit contract maken de SW-bedrijven individuele afspraken per corporatie. 

Zeeuwse woningcorporaties werken samen in ‘ZuidwestSamen’ om kostenvoordeel te behalen. Een recent succes is de gezamenlijke inkoop en installatie van zonnepanelen door zeven Zeeuwse woningcorporaties. Door gezamenlijke inkoop kunnen corporaties de woonlasten voor huurders omlaag brengen. Daarnaast zorgt het ervoor dat meer huurders kunnen profiteren van een product.

De sociale werkvoorziening (SW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke handicap alleen onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Per 1 januari jl.  is de SW overgegaan in de Participatiewet.

De sociale werkbedrijven in Zeeland werken aan de ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar zo regulier mogelijk werk. Daarnaast zorgen deze bedrijven voor voldoende beschutte arbeidsplaatsen voor mensen die daarop zijn aangewezen. De Zuidhoek, Dethon, Betho en Orionis Walcheren werken steeds meer samen om duurzame werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wat onder andere heeft geresulteerd in de ondertekening van dit contract.

Overig nieuws

Nieuws Archief