Mini-symposium ‘Biobased...

Maandag, 19 Mei 2014

De opleiding Bouwkunde van de HZ organiseert in samenwerking met woningbouwvereniging R&B Wonen op woensdag 21 mei een mini-symposium over de praktijkervaringen met biobased renoveren. Diverse gastsprekers delen hun kennis en ervaringen met het werkveld, docenten en HZ-studenten. Het symposium is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden in dit onderwerp. De bijeenkomst wordt gehouden op de locatie aan de Edisonweg 4 in Vlissingen.

Demonstratieproject Kruiningen
Bouwers en ontwerpers kunnen zich in de bouwsector onderscheiden met kennis over natuurlijke bouwmaterialen. Maar wat zijn de voor- en nadelen en is biobased bouwen betaalbaar? R&B Wonen is in november 2013 gestart met een proef om een woning te renoveren met biobased materialen; bouwmaterialen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Het groot onderhoud aan deze woning in Kruiningen is een demonstratieproject om bouwbedrijven, woningbouwverenigingen en consumenten kennis te laten maken met de mogelijkheden van biobased materiaal in de bouw. In de woning werden onder meer schelpen, vlaswol, leemstuc, houtwolplaten, cellulose, natuurverf en houtskeletbouw toegepast. De woning is voorzien van geheel nieuwe gevels en werd dampopen gebouwd. Het project wordt ondersteund door de Provincie Zeeland. Deze maand werd het project opgeleverd. Laudie Bal, projectleider planmatig onderhoud bij R&B Wonen vertelt tijdens het symposium over zijn ervaringen met het renoveren met biobased materialen.

 

Beroepsvoorbereiding
Het symposium vormt tevens een onderdeel van het onderwijskwartaal "de Uitvoerder" van de opleiding Bouwkunde. Tijdens hun stage op de bouwplaats, volgen de studenten terugkomdagen op school met pressurecookers: sterk gecomprimeerde lessen met veel info en enkele opdrachten. Het symposium is erg leerzaam voor de studenten en draagt bij aan een goede voorbereiding op de beroepspraktijk.

 

Programma ‘Biobased renoveren in de praktijk’

Locatie: HZ, lokaal PE224

 

14:45 uur             Ontvangst

15:00 uur             Opening: welke rol speelt biobased bouwen in het onderwijs aan onze toekomstige       bouwkundig ingenieurs?, door gastheer Bernard Vercouteren van den Berge, docent opleiding                          Bouwkunde

15.10 uur              Sprekers:

• Laudie Bal is projectleider planmatig onderhoud bij R&B Wonen, hij gaat in op duurzaam bouwen projecten bij R&B Wonen en de motivatie om een pilot te starten met biobased renoveren. Verder vertelt hij hoe R&B Wonen het project als opdrachtgever heeft ervaren.

• Cor Helmendach is als projectleider bij Projectbureau Zeeland betrokken bij het project in Kruiningen. Zijn uitdaging was om zoveel mogelijk betaalbare biobased alternatieven toe te passen. Hij licht toe waarom en welke materialen zijn gekozen in het project en welke beperkingen er zijn bij biobased materialen. Ook bespreekt hij de financiële aspecten.

• Bas Verboom is directeur van Warmteplan, een groothandel in natuurlijke isolatiematerialen. Hij is pleitbezorger voor natuurlijk en dampopen isoleren. Hij legt uit hoe je zonder dampschermen kunt isoleren, welke voordelen natuurlijke materialen bieden en gaat in op faseverschuiving, detaillering en uitvoeringsaspecten.

• Marco van de Linde is directeur van Bouwbedrijf Van de Linde en aannemer van het project in Kruiningen. Hij raakte betrokken bij het project omdat men ervaring op wilde doen met biobased bouwmaterialen. Zijn ervaringen tijdens de uitvoering staan centraal. 

16:40 uur             Discussieronde

17:00 uur             Netwerkborrel aangeboden door R&B Wonen

 

Aanmelden

Deelname aan het symposium is gratis. Omdat we een grote opkomst verwachten, is vooraf aanmelden noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via het opleidingssecretariaat: Linda Kesteloo, linda.kesteloo@hz.nl

 

 

Overig nieuws

Nieuws Archief