Nieuwe toewijzingsregels sociale...

Donderdag, 03 Maart 2011

Vanaf 1 januari 2011 gelden er nieuwe landelijke normen voor het toewijzen van sociale huurwoningen.

Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat minimaal 90%,van de met staatssteun gefinancierde, woningen toegewezen worden aan huishoudens met een bruto huishoudinkomen tot € 33.614,-. 

De overige 10% van alle woningen mag worden toegewezen aan urgentie gevallen en aan huishoudens met een inkomen tussen  € 33.614,- en € 43.000,- .

Daarnaast kiest R&B Wonen er voor om een beperkt deel van haar woningen met een huurprijs boven de € 652,52.- te verhuren aan woningzoekenden met een gezinsinkomen boven de € 43.000,- . Klik hier voor de folder waarin we hebben uitgewerkt wat deze nieuwe regels voor u betekenen. 

Klik hier voor het schema toetsing huishoudinkomen. 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u ons bereiken op telefoonnummer: (0113) 39 64 00, mailen kan ook: info@renbwonen.nl.

 

Overig nieuws

Nieuws Archief