Onderzoek woonfraude

Vrijdag, 06 Oktober 2017

Woningcorporatie R&B Wonen staat niet toe dat haar woningen op onrechtmatige wijze bewoond worden. Begin deze maand werd om die reden een woning in Kruiningen ontruimd. Deze ontruiming gaf R&B Wonen aanleiding om in een deel van haar werkgebied een steekproef te houden naar onrechtmatige bewoning, het voor de rechter brengen van twee uitzendbureau´s, beleid aan te scherpen en het opzetten van een ‘meldpunt woonfraude’.

 

Naar aanleiding van de woonfraude in Kruiningen, waarin een woning werd bewoond door andere personen dan de oorspronkelijke huurder, heeft een team van R&B Wonen in de avonduren een onverwacht bezoek gebracht aan een aantal verdachte adressen in de gemeente Reimerswaal. Ook zijn gesprekken gevoerd met omwonenden wanneer betrokkenen niet thuis waren of wanneer een woning onbewoond was. Naast de bekende woonfraude in Kruiningen bleek er in zeker twee gevallen sprake van een vorm van woonfraude. In een geval speelt vermoedelijk ook een uitzendbureau een rol. In het andere geval is sprake van een ernstig vermoeden van illegale onderverhuur door de huurder zelf. Tijdens de steekproef zijn drie lege woningen aangetroffen waarbij tevens het vermoeden bestaat dat sprake is van uitkeringsfraude. In die gevallen heeft R&B Wonen de gemeente Reimerswaal geïnformeerd en wordt onderzocht of ontbinding van de huurovereenkomst juridisch haalbaar is.

In ieder geval van een vermoeden van woonfraude schakelt R&B Wonen een advocaat in. De komende periode blijft R&B Wonen extra aandacht houden voor misbruik van woningen die bestemd zijn voor de oorspronkelijke doelgroep van de corporatie: mensen met een smalle beurs. Om die reden zal op de website ook een speciaal “meldpunt woonfraude” worden geopend, waarop buurtbewoners verdachte situaties kunnen melden.

Overig nieuws

Nieuws Archief