R&B Wonen jaarverslag 2012

Maandag, 01 Juli 2013

R&B Wonen presenteert jaarverslag
‘We hebben een bijzonder jaar afgerond’

Sinds vandaag staat het jaarverslag van 2012 van R&B Wonen online. In het jaarverslag is onder andere te lezen hoe het centrale thema: klantgericht samenwerken, vorm heeft gekregen. Lees het jaarverslag op: www.jaarverslagrenbwonen.nl.

 

R&B Wonen heeft een bijzonder jaar afgerond. Afgelopen jaar hebben we met goed gevolg een visitatieonderzoek doorlopen en mochten we ons gouden KWH-label behouden. Met dit label bevestigt een onafhankelijk instituut dat de kwaliteit van onze dienstverlening onverminderd goed is.

 

Klantgericht samenwerken

Het centrale thema van 2012 was klantgericht samenwerken. De samenwerking tussen Zeeuwse corporaties kreeg het afgelopen jaar steeds vastere vorm. Op verschillende onderdelen, zoals automatisering, inkoop, personeelszaken en verzekeringen bereikten we aanzienlijke voordelen door gezamenlijk op te trekken. Het samenwerken met onze belanghouders zoals de huurdersvereniging, zorginstellingen en gemeenten verliep het afgelopen jaar goed. De prestatieafspraken met de gemeenten Borsele en Reimerswaal worden volgens plan uitgevoerd.

 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is en blijft een belangrijk thema voor R&B Wonen. Met verschillende acties brachten we duurzaamheid onder de aandacht van onze huurders. Dankzij onze maatregelen om de duurzaamheid van onze woningen te verbeteren ging het gemiddelde van ons totale bezit van EPA-label D naar C.

 

Resultaten
Door verplichte veranderingen bij het berekenen van de bedrijfswaarde van onze woningbezit is het resultaat over 2012 € 22,85 miljoen positief. Het niet langer dan één jaar mogen inrekenen van groot onderhoud verklaart hoofdzakelijk die enorme waardesprong. De verhuurdersheffing mogen we alleen voor het jaar 2013 meerekenen. Volgens het regeringsbeleid wordt het een jaarlijkse heffing die de komende jaren explosief stijgt. Als de heffing vanaf 2014 in wetgeving wordt verankerd, daalt de bedrijfswaarde vervolgens weer met een veel hoger bedrag dan het huidige positieve saldo. Deze forse fluctuaties, die voortvloeien uit het wijzigen van boekhoudvoorschriften en geen enkele materiële betekenis hebben, zijn maatschappelijk nauwelijks uit te leggen, maar een direct gevolg van het waarderen op bedrijfswaarde.

Overig nieuws

Nieuws Archief