Vacature lid Raad van...

Dinsdag, 19 December 2017

R&B Wonen is met circa 4300 woningen de verhuurder in de gemeenten Borsele en Reimerswaal.

Onze missie luidt: ‘R&B Wonen is een maatschappelijke huisvester met de nadruk op het verhuren van passende woningen aan de (primaire en secundaire) doelgroep. Wij hebben aandacht voor kwetsbare groepen en duurzaamheid. Ook werken we samen met bewoners en partners aan leefbare kernen.’

Voor R&B Wonen zijn wij, mede gelet op de samenstelling van het team, op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen (m/v) voor het deelprofiel financiën/vastgoedmanagement. Gezien de huidige samenstelling van de RvC is er geen specifieke voorkeur voor man of vrouw en hebben bij voldoende geschiktheid jongere kandidaten de voorkeur.

De functie

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en het maatschappelijk-publieke belang en weegt daarnaast de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokken belanghouders af.

Uw profiel

U beschikt over de voor het algemene profiel  relevante kennis en vaardigheden met daarnaast specialistische kennis van op het gebied van financiën/vastgoedmanagement.

 

R&B Wonen biedt

Tegenover uw inzet staat een maatschappelijk verantwoorde vergoeding, zoals bepaald in de WNT.

 

Nadere informatie

Inlichtingen over deze vacature kunt u inwinnen bij Dr. L.G. Gerrichhauzen per e-mail via projectsecretariaat@genp.nl.

 

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatiebrief met motivatie en cv kunt u uiterlijk op 12 januari 2018 mailen naar projectsecretariaat@genp.nl, ter attentie van de heer Dr. L.G. Gerrichhauzen onder vermelding van: Vacature lid van de Raad van Commissarissen R&B Wonen.

 

De te benoemen kandidaat doorloopt de procedure van de zogeheten betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets (fit en proper toets) van de Autoriteit Woningcorporaties  en hoort te voldoen aan de spelregels voor de onafhankelijkheid zoals die in de woningwet zijn vastgelegd.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.


 

Overig nieuws

Nieuws Archief