Visitatie R&B Wonen

Dinsdag, 06 December 2016

R&B Wonen wil een degelijke sociale huisvester en een betrouwbare en professionele partij zijn. Om te zien waar R&B Wonen nu staat, heeft de woningcorporatie in de tweede helft van 2016 Ecorys opdracht gegeven voor het uitvoeren van een maatschappelijke visitatie. In november jl. presenteerde Ecorys de positieve uitkomst van de visitatie. R&B Wonen is erg tevreden met de behaalde score.

Bij een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van de corporatie in beeld gebracht over de afgelopen vier jaar (2012-2015). Ook wordt gekeken waar de corporatie nu staat in relatie tot de identiteit, missie, ambities en context en wat dat betekent voor de toekomst.

De visitatiecommissie waardeert de corporatie op de verschillende onderdelen aan de hand van de visitatiemethodiek 5.0 met de volgende cijfers

-       Presteren naar opgaven en ambities      7,1

-       Presteren naar belanghebbenden          8,0

-       Presteren naar vermogen                       7,3

-       Presteren ten aanzien van governance   7,5

De commissie heeft geconstateerd dat belanghouders R&B Wonen zien als een open en transparante organisatie. Met de verbeterpunten die de belanghouders onder de aandacht brengen, bijvoorbeeld de snelheid en mate van doorvoering van digitalisering, gaat R&B Wonen aan de slag. Zaken die goed beoordeeld zijn, zet de corporatie onverminderd voort.

Rapport Maatschappelijke Visitatie R&B Wonen 2012-2015.pdf

Overig nieuws

Nieuws Archief