Zeeuwse Huiskamer naar Rilland

Donderdag, 16 April 2015

Gemeente Reimerswaal, Woningcorporatie R&B Wonen en Zorggroep Ter Weel pakken gezamenlijk wonen, leefbaarheid en zorg van Rilland aan met de Zeeuwse Huiskamer.


Wat hebben mensen nodig om zelfstandig thuis te blijven wonen? Die vraag heeft de Zeeuwse
Huiskamer in 2014 op drie verschillende woonlocaties onderzocht. Die vraag leeft ook bij
Gemeente Reimerswaal, Woningcorporatie R&B Wonen en Zorggroep Ter Weel. Hoe maak je
een dorp als Rilland toekomstbestendig? Wat kun je daar als organisatie (of als gemeente
met een veranderende rol op het gebied van WMO) aan doen? En heel belangrijk: wat kun
je er in goede afstemming gezamenlijk aan doen? De drie organisaties hebben besloten
deze kwestie gezamenlijk op te pakken om de leefbaarheid van Rilland te verbeteren. Ze
hebben daarbij gekozen voor de aanpak van de Zeeuwse Huiskamer. De Zeeuwse Huiskamer
gaat vanaf april gezamenlijk met hen en bewoners aan de slag. Dit gebeurt ook in nauwe
samenwerking en overleg met het samenwerkingsverband ‘Rilland heeft ’t’.
Het hele dorp doet mee
In tegenstelling tot andere projecten van de Zeeuwse Huiskamer staat in Rilland niet één fysieke
locatie centraal. In dit huiskamerproject is bewust gekozen om het dorp als uitgangspunt te
nemen. Het hele dorp kan en mag meedoen en -denken. Het grotere werkgebied is de gemeente
Reimerswaal. Wat in Rilland ontwikkeld wordt; de kennis en expertise die ontstaat, moet
uiteindelijk ook gebruikt kunnen worden in de andere kernen Yerseke, Waarde, Krabbendijke,
Kruiningen, Oostdijk en Hansweert.


Werkwijze De Zeeuwse Huiskamer
De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk
antwoorden te formuleren op urgente vragen over wonen, zorg en welzijn. Daarbij staat niet
het aanbod centraal, maar de publieke vraag en behoefte. De Zeeuwse Huiskamer creëert een
open innovatieruimte om innovaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn te versnellen.
In samenwerking met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gespecialiseerde
bedrijven en ervaringsdeskundige bewoners wordt een organisatie- en evaluatieproces opgezet.
De Zeeuwse Huiskamer is een initiatief van Economische Impuls Zeeland. Meer weten over de
Zeeuwse Huiskamer? Kijk op www.dezeeuwsehuiskamer.nl.

Overig nieuws

Nieuws Archief