Huur betalen

Huur betalen

Iedere maand betaalt u huur aan R&B Wonen. Zorg dat het bedrag vóór de eerste van de komende maand op onze rekening staat. De huur voor bijvoorbeeld de maand april moet dus vóór 1 april door ons ontvangen zijn.

U kunt uw huur op de volgende manier betalen met een doorlopende SEPA-machtiging. Met deze machtiging geeft u ons toestemming om op de eerste dag van de maand uw huur automatisch van uw bankrekening af te schrijven. U heeft dan zelf geen omkijken naar uw huurbetaling!

Zorgt u er voor dat er voldoende geld op uw bankrekening staat? Als we het huurbedrag niet kunnen afschrijven ontstaat er alsnog een huurachterstand.

Heeft u een huurachterstand of lukt het u niet om de volledige huur voor de komende maand te betalen? Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op voor het treffen van een betalingsregeling via info@renbwonen.nl.

Brochure huuraanpassing 2019