Huur betalen

Huur betalen

U heeft met R&B Wonen een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht de huur op tijd te betalen. Onderstaande folder geeft informatie over de huur en over hoe en wanneer u de huur betaalt. Meer informatie kunt u vinden in de folder Huur betalen.pdf

Download hier de machtigingskaart.pdf om maandelijks de huur automatisch te laten afschrijven van uw rekening.

Betalingsregeling

Huurachterstand

R&B Wonen voert een incassobeleid, dat erop gericht is het hoog oplopen van huurachterstand te voorkomen. U ontvangt daarom bij te late betaling al snel een aanmaning. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor u de huur niet op tijd kunt betalen. Neem in dat geval tijdig contact op met de medewerker Klant & Omgeving, zodat wij gezamenlijk een passende oplossing kunnen bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsregeling zijn.

Betalingsregeling: problemen voorkomen

We kunnen een betalingsregeling met u treffen, zodat u voorkomt dat de achterstand te hoog oploopt of dat R&B Wonen een deurwaarder moet inschakelen. De betalingsregeling houdt in dat u over een periode van maximaal 6 maanden elke maand een extra bedrag, naast de maandelijkse huur, aflost om zo de achterstand in te lopen. Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling, kunt u contact opnemen met de medewerker Klant & Omgeving. Een betalingsregeling is kosteloos en uw privacy is gewaarborgd.

Meer informatie kunt u vinden in de folder huur betalen.pdf

Hulp bij schuld

Als financieel “rondkomen” iedere maand opnieuw niet lukt, is het treffen van een betalingsregeling waarschijnlijk niet voldoende. Misschien heeft u recht op huurtoeslag? Bereken dit op www.toeslagen.nl/reken/toeslagen/. Ook kan het zo zijn dat u bij SMWO Woonherkansen terecht kunt voor hulp bij budgettering of een eventuele schuldsanering. De woon(her)kansen-medewerker coördineert alle hulpverlening, die de huurder nodig heeft (www.smwo.nl). Wanneer u niet (meer) in staat bent uw financiën te beheren, kan een bewindvoerder uitkomst bieden.