Recentelijk ontvingen alle huurders van R&B Wonen een brief met daarin de huuraanpassing per 1 juli 2019.

Op de achterzijde van die brief geeft R&B Wonen een verdere toelichting op de huuraanpassing. Helaas is ons gebleken dat er in bepaalde gevallen sprake is van een verschrijving. In die gevallen staat in toelichting in de alinea ‘bezwaar maken’ immers ‘verlaging’. Dat moet uiteraard ‘aanpassing’ zijn.