Ambities

Ambities

Ondernemingsplan ‘Natuurlijk’ 2018-2022

Onze ambities:

1. We zorgen voor goede en betaalbare woningen voor onze huidige en toekomstige huurders. We richten ons op huurders met lage inkomens, maar hebben ook oog voor de middeninkomens.

2. We willen dat onze klanten tevreden zijn en blijven. Door verder te digitaliseren willen we de contactmogelijkheden voor onze klanten gemakkelijker maken. Ook leveren we dienstverlening op maat voor huurders die extra begeleiding nodig hebben.

3. We zorgen dat we flexibel zijn en mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de woningmarkt door ons vastgoed gereed te maken voor de toekomst. We blijven ons inzetten voor de kernen in het werkgebied en vinden een gezond leefklimaat belangrijk, ook voor toekomstige generaties.

4. We willen ons verder ontwikkelen als duurzame huisvester. Met conceptuele nieuwbouw, het gebruik van biobased materialen en door onze woningen energiezuiniger te maken. Ook willen we huurders met een energie ambassadeur helpen meer inzicht te krijgen in het energieverbruik.

5. In Reimerswaal gaan we in vier kernen grootschalig bestaande woningen vervangen door nieuwbouw. In Borsele pakken we de