Prestatie afspraken

Prestatie afspraken

Met de gemeente Reimerswaal en Borsele en de Huurdersvereniging Reimerswaal en Borsele (HVRB) hebben we een raamovereenkomst prestatie afspraken gesloten voor de periode 2018-2022. We stellen ook jaarlijkse prestatie afspraken op, hierin staan de concrete acties voor dat jaar.

De ambitie voor deze raamovereenkomst prestatie afspraken is betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare kernen voor alle mensen in de gemeente Borsele en Reimerswaal. Dat betekent een goede afstemming van vraag en aanbod in kwalitatieve en kwantitatieve zin voor alle doelgroepen, nu en in de toekomst.

Prestatie afspraken

Raamovereenkomst