Verantwoording

Verantwoording

Ondernemingsplan 2018-2022

We blijven handelen vanuit onze kernwaarden:

  • sociaal betrokken
  • gezicht naar klant en maatschappij
  • betrouwbaar, transparant en integer
  • ondernemend
  • kostenbewust
  • professioneel
  • samenwerken met vertrouwen

Om een gelegitimeerde organisatie te behouden sturen we op stakeholdersmanagement, prestatieafspraken, visitatie eens in de vier jaar en het toepassen van de governancecode.