Verantwoording

Verantwoording

Ondernemingsplan 2018-2022

We blijven handelen vanuit onze kernwaarden:

– sociaal betrokken

– gezicht naar klant en maatschappij

– betrouwbaar, transparant en integer

– ondernemend

– kostenbewust

– professioneel

– samenwerken met vertrouwen

Om een gelegitimeerde organisatie te behouden sturen we op stakeholdersmanagement, prestatieafspraken, visitatie eens in de vier jaar en het toepassen van de governancecode.