Uitstel ERP – In de oorspronkelijke planning van het ERP implementatietraject zouden we op 7 oktober de beide organisaties samenvoegen in Tobias AX. In de nadere uitwerking van de implementatie blijkt dit op onderdelen te knellen (bijvoorbeeld koppeling ZWW, nieuw naam en huisstijl fusiecorporatie). In overleg met Aareon is nu besproken de livegang te verschuiven naar het einde van het jaar. Het traject loopt dan gelijk met de organisatorische fusie op 1 januari 2020. De exacte planning van de implementatie volgt later.

Huisvesting – Met betrekking tot de nieuwe huisvesting van de fusiecorporatie richten we ons op de locatie van Edudelta. Nadat we voortvarend aan de slag zijn gegaan is er in de loop van het proces wat onduidelijkheid ontstaan over de toekomstige bestemming van het kavel. Dit is voor ons belangrijk omdat we zelf maar een gedeelte van het kavel nodig hebben voor het nieuwe kantoor. De bestemmingsmogelijkheden voor het resterende deel bepaalt of we het kavel kunnen aankopen. De gemeente werkt momenteel aan een visie op het gebied. Deze is half april gereed. Nog even geduld dus…….

Voor vragen over (het uitstel van) ERP en over de huisvesting kun je terecht bij Reinier.